Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Σε εξέλιξη αιτήσεις για 862 συμβασιούχους σε ΔΕΗ, Περιφέρειες, Δήμους, ΕΤΕΕΑΠοδαρικό έκανε το 2021 με μπαράζ διαγωνισμών για εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο. Δείτε παρακάτω τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη και για τους οποίους γίνονται αιτήσεις άμεσα.


96 προσλήψεις για ένα χρόνο στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 65
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οικοδόμων – συντηρητών κτιρίων) 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ειδικότητας εργατών) 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 ΤΚ 54630 – Θεσσαλονίκη, (απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚΜ).8 θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e.mail: tp.cha@crete.gov.gr Πληροφορίες θα παρέχονται από τα τηλέφωνα: : 28213-40186 (∆ιγαλάκη Καλλιόπη), 28213-40137 (Παλιάτσιου Χρυσάνθη) και 28213-40283 (Πετράκη Φιλία).344 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) ατόμων , χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021 , διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 31
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 19
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 62
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 42
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 75
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 16
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 35
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 22
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπέυθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. έως και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.300 προσλήψεις στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2 ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, ΑναλυτήςΠρογραμματιστής (Μηχανικοί Η/ΥHARDWARE)
2 ΠΕ Γεωλόγος
1 ΠΕ Δασολόγος
2 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού)
1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος
1 ΤΕ Γεωπόνος
30 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης)
13 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής)
4 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων)
36 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
25 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
2 ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ)
15 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων
22 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)
8 ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
16 ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
20 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
25 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων)
20 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων)
24 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)
1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων
20 ΔΕ Φύλακας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 / 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κα Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr) και κα Βαλασία Σεβεντεκίδου (V.Seventekidou@dei.com.gr). Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγράφων κατά προτίμηση να είναι σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος τους να μην ξεπερνά τα 5MB. Κατ΄ εξαίρεση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52218) ή κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52317).


58 προσλήψεις διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης θα προβεί στην πρόσληψη 58 διαπολιτισμικών μεσολαβητών στα Κέντρα Κοινότητας και Ένταξης Μεταναστών». Αντικείμενο της εργασίας τους θα είναι ενδεικτικά: η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η διευκόλυνση επικοινωνίας τους με τα Κέντρα Κοινότητας και φορείς του κράτους, η υποβοήθηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών  κι εν γένει  συμβολή τους στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Για τις θέσεις ζητούνται oποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας, μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (www.eetaa.gr), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ^ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1320 742 και 213 1320 744 – πληροφορίες κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.12 προσλήψεις στο Δήμο Δομοκού
Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

4 ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδια υπάλληλος κα Ζηκούλη Αικατερίνη, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50210), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail proslipsis@domokos.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, είναι από 30 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη έως 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.23 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

5 ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ Ψυχολόγων

1 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής

2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2 ΠΕ Κτηνιάτρων

1 ΠΕ Ψυχολόγων

2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

2 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

5 ΤΕ Εποπτών Υγείας

1 ΤΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ Οδηγών

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας (Περιφέρεια Κρήτης –Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail : prosopikou@crete.gov.gr). Πληροφορίες θα δίνονται από τα τηλέφωνα 2813400366 (Νεονάκη Χαριστή) και στο 2813400365 (Τσαπαρίδη Μαρίνα)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης (crete.gov.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ήτοι από 30-12-2020 έως και 7-1-2021 και ώρα 15:30.


21 θέσεις στον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, η μισθοδοσία του οποίου θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 30/06/2021, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, συνολικά δεκαεπτά (17) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας και τεσσάρων (04) ατόμων με ειδικότητες ΠΕ Καθηγητών/τριων Μουσικής-Καλλιτεχνικού Διευθυντή/τριας, Διευθυντή/τριας Παραδοσιακής Χορωδίας-Παραδοσιακού τραγουδιού-Βυζαντινής Χορωδίας, Διευθυντή/τριας Πολυφωνικής Χορωδίας και Δάσκαλου/ας χορού (Μπαλέτου), η μισθοδοσία των οποίων θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας από τη σύναψη της σύμβασης έως και 30/06/2021, για την κάλυψη των καλλιτεχνικών τμημάτων του Ο.Π.Α.Ν. και του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ