Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις στο Δήμο ΔομοκούΟ Δήμαρχος Δήμου Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

4 ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδια υπάλληλος κα Ζηκούλη Αικατερίνη, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50210), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail proslipsis@domokos.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, είναι από 30 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη έως 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Προκήρυξη