Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 προσλήψεις στην ΠΕ ΧανίωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων


Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e.mail: tp.cha@crete.gov.gr
Πληροφορίες θα παρέχονται από τα τηλέφωνα: : 28213-40186 (∆ιγαλάκη Καλλιόπη), 28213-40137 (Παλιάτσιου Χρυσάνθη) και 28213-40283 (Πετράκη Φιλία). 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων από  31.12.2020 έως και 8.1.2021 και ώρα 15:30


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις ειδικότητες πατώντας εδώ