Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

7 προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ΘεσσαλονίκηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση του υποέργου (1) «Συμβουλευτική, απεξάρτηση και θεραπεία εφήβων/νέων από τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών» της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και
εξαρτητικών συμπεριφορών» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020», από την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» που εδρεύει στην Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης 


  • 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, ΣΟΧ 3/2021 υπόψη κας Ταγάρα Γεωργίας ή κου Κωστόπουλου Πρόδρομου (τηλ. επικοινωνίας: 23133-24619, 23133-24109).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)