Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

6 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Κιλελέρ


Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07-2021 με ειδικότητες:

Α) Υδραυλικοί (Δ.Ε.): ένα (1) άτομο
Β) Βοηθοί –εργάτες γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.): ένα (1) άτομο
Γ) Διοικητικοί υπάλληλοι (Π.Ε.): δύο (2) άτομα
Δ) Διοικητικοί - Γραμματέων (Δ.Ε.): ένα (1) άτομο
Ε) Καθαρίστριες (Υ.Ε.): ένα (1) άτομο


και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σ’ αυτήν σχετική αίτηση μαζί με αντίγραφα των τίτλων και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της εκάστοτε θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι τις 25-01-2021 ημέρα Δευτέρα.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης είτε με αλληλογραφία με συστημένη επιστολή είτε προσωπικά με απόδειξη (Δημαρχείο Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Πλατύκαμπος Κιλελέρ Λάρισας, Τ.Κ. 400 09) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deyakileler.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α Κιλελέρ, 2410 971780 από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.