Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

21 προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας- ΠικερμίουΟ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου - Περιβάλλοντος, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021, στις κάτωθι ειδικότητες


10 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr, ή εναλλακτικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα- 19009, στους αρμόδιους υπάλληλους: Ελένη Κλεισούρα, Σοφία Παπαγεωργίου, Χρήστο Ζηλεμένο, στο email prosopiko@0164.syzefxis.gov.gr  (τηλ: 22943 –21024, 21029, 21056-21057).

Προθεσμία υποβολής από 13-1-2021, ημέρα Τετάρτη έως και τις 15-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Προκήρυξη