Ads Area

87 μόνιμες προσλήψεις ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ (προκήρυξη - ειδικότητες)
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανακοίνωσε 87 νέες θέσεις εργασίας, μέσα από την έκδοση νέας προκήρυξης για προσλήψεις προσωπικού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι θέσεις αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 87 θέσεων μόνιμου προσωπικού «Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι προσλήψεις πρόκειται να υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.


Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τριάντα οκτώ (38) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα οκτώ (18) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τριάντα μία (31) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 20 Μαρτίου και λήγει την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της οριζόμενης, στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. Ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

2. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλοι και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιες/οι µε την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιες/οι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων τους που δηλώνουν µε την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλει στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη

Ακολουθήστε τις ειδήσεις από το aggeliologio.gr στο Google News