Ads Area

Προσλήψεις στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Κηφισιάς
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Κηφισιάς.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό ΣΟΧ 6/ 2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση protokolo@kifissia.gr

Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας. ∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.


Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη

Ακολουθήστε τις ειδήσεις από το aggeliologio.gr στο Google News