Ads Area

ΔΥΠΑ: Περισσότεροι οι δικαιούχοι που θα λάβουν 780 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες
Άλλοι 5.000 άνεργοι θα λάβουν για 7 μήνες τον κατώτατο μισθό στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με πληροφορίες.

Ειδικότερα τροποιείται το εν λόγω πρόγραμμα και πλέον ονομάζεται «Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Στόχος της δράσης είναι η προετοιμασία 15.000 εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας 18 έως 29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση αφορά στην προκήρυξη 15.000 θέσεων προεργασίας. Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται με Δημόσια Πρόσκληση μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 15.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας.

Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο,

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ,

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

δ) οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

– Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο.

– Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.

– Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους.

– Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.

– Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.

– Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση».

Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο, έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών.

Η ΔΥΠΑ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι:

«Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας», με τη συγχρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων». Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις από το aggeliologio.gr στο Google News