Ads Area

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις 540 θέσεις εργασιακών συμβούλωνΑναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ποθ υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU. Συνολικά υποβλήθηκαν περισσότερες από 19.000 αιτήσεις.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος δεν έχει διαθέσιμο τον εν λόγω αριθμό μπορεί να τον αναζητήσει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr→ Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

ή απευθείας από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/proslepse-ergasiakon-sumboulon-ston-oaed κάνοντας χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TAXISnet.

Επί των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.