Ads Area

ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2E/2020Εκδόθηκαν  τα  οριστικά αποτελέσματα  της  Προκήρυξης 2E/2020 (ΦΕΚ.24/20.07.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικών’’ (κωδ. θέσης 10002),  στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο πίνακας κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου,  ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.07.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.