Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

5 προσλήψεις υδρονομέων στην ΚαλαμάταΟ Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΑΜΙΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας:
α) έξι µηνών (6) µηνών, συνολικά τεσσάρων (4) υδρονοµέων για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο και
β) οκτώ (8) µηνών ενός (1) υδρονοµέα/εργατοτεχνίτη ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου καθώς και τις γενικότερες τακτικές και έκτακτες ανάγκες του δικτύου και των σχετιζόµενων µε αυτό εγκαταστάσεων του Οργανισµού µετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου για δύο επιπλέον µήνες.

Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων από 14/5/2021 έως και 24/05/2021.