Ads Area

ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 27 μόνιμες προσλήψειςΕκδόθηκε η προκήρυξη 3Ε/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, στους κατωτέρω Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και ειδικότερα:


Δεκατεσσάρων (14) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Δέκα (10) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Τριών (3) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 27 Mαΐου, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.


Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ πρέπει:


1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.


2. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.


Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.


Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄.


Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά κωδικό θέσης στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.


Πίνακας Θέσεων


Η προκήρυξη


Ακολουθήστε όλες τις τελευταίες δημοσιεύσεις από το aggeliologio.gr στο Google News