8 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΗρακλείουΑνακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου <<Αποκατάσταση και ανάδειξη Θεάτρου Χερσονήσου>> για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 9/4/2021 ως 15/4/2021