8 προσλήψεις στο Δήμο ΛεβαδέωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες

8 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων από Τρίτη 13-04-2021 μέχρι και την Πέμπτη 22-04-2021 :

1. Με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις email : lgikopoulos@livadia.gr , lsanida@livadia.gr
2. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ( Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά, Τ.Κ 32131 )
3. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ και κατόπιν προσυνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους : κο Λουκά Γκικόπουλο και κα Λουκία Σανιδά , τηλέφωνα επικοινωνίας 22613-50833, 2261350858.