6 προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αλίαρτου - ΘεσπιέωνΠρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 13/04/2021 έως την 19/04/2021 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.