ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη για 50 προλήψεις στο Υπουργείο ΕξωτερικώνAπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 50 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για:
-32 θέσεις  ΠΕ
-9 θέσεις ΔΕ
-9 θέσεις ΥΕ

Πατήστε εδώ για αρχείο με την προκήρυξη και τις θέσεις