32 προσλήψεις στο Δήμο ΘάσουΟ Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021.


Η προθεσμία υποβολής είναι από 30/4/2021 έως και 07/05/2021