12 προσλήψεις στο Δήμο ΠετρούποληςΑνακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Θέατρο, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραμική, Μουσική, Άθληση και προστασία αθλουμένων” συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 7/05/2021 έως και Παρασκευή 14/05/2021.