Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Παράταση στην υποβολή αιτήσεωνΠαράταση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού, ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα loipoepikouriko.moh.gov.gr/.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, παρατείνεται η προθεσμίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ.