Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τους δήμους ηλεκτρονικά χωρίς δικαιολογητικάΤην έκδοση Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τους ∆ήμους χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών προσφέρει ο κόμβος govHUB που έχουν δημιουργήσει το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, την ΑΑ∆Ε και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και η ΚΕΔΕ.

Πως μπορεί να γίνει η έκδοση της βεβαίωσης από κάθε πολίτη
Η υπηρεσία, «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας» είναι ήδη διαθέσιμη στους υπαλλήλους των ∆ήμων της χώρας, μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB.
Ο πολίτης όμως έχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνει την εν λόγω Βεβαίωση ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βεβαιώνει τον ΑΦΜ του. Η έκδοση της βεβαίωσης πραγματοποιείται χωρίς την κατάθεση Υπεύθυνης ∆ήλωσης από πλευράς του πολίτη και την προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκκαθαριστικού Ε1 και λογαριασμών ∆ΕΚΟ).

Τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB και του Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ∆∆, με  ασφαλή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρόπο, μέσα από το φορολογικό μητρώο της ΑΑ∆Ε.

Και μέσω gov.gr
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες για τη διαδικασία.

Ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ (ή άλλου παρόχου) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας. έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά τη διάρκεια της Βιντεοκλήσης