2 προσλήψεις στο Δήμο ΠαιανίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιανίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), που εδρεύει στην Παιανία - Ν. Αττικής

1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παιανίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ.: 190 02, (τηλέφωνο επικοινωνίας υπόψη κας Πολυδούλη Μαρίας τηλ. 2132030757 ή κας Πρέβεζα Στέλλας τηλ. 2132030757).