Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 25 προσλήψεις στον ΟΠΕΚΑΞεκινά αύριο 26/3 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ διοικητικών υπαλλήλων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 25 ατόμων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά ολοκληρώνεται 5 Απριλίου 2021.