Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

9 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ ΑλεξανδρούποληςΗ Δ.Ε.Υ.Α.Α ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας έως της 5ης Ιουλίου 2021, εννιά συνολικά ατόμων, όπως οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών περιγράφονται παρακάτω. 

Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ για την λειτουργία του αναβαθμισμένου λογισμικού της ΔΕΥΑΑ για τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες προς τους πολίτες και για τον χειρισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών εν γένει .
Δύο (2) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη διαφόρων αναγκών
Ενός (1) ατόμων ειδικότητας ΔΕ ηλεκτρολόγου για τις αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης της λειτουργίας των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΑ
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ υδραυλικού για τις αυξημένες ανάγκες επιτήρησης του δικτύου ύδρευσης
Ενός (1) ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων για την επίβλεψη έργων
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών προμηθειών και την απρόσκοπτη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Χημικού, ή ΠΕ Χημικού Μηχανικού, ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, για τις αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης της ποιότητας του νερού του δικτύου της ΔΕΥΑΑ


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρούσας Ανακοίνωσης (η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.) και να τις υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 05-02-
2021 και ώρα 13.30 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση : 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας εδώ