Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

7 προσλήψεις στο Δήμο Λυκόβρυσης - ΠεύκηςΟ Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ανάληψη υπηρεσίας έως 5/7/2021, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για εξαιρετικούς λόγους δημόσιας υγείας και για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID19.

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokollo@likovrisipefki.gr - Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ή με προσέλευση στο Δημοτικό Κατάστημα, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2106145152
(Πρωτόκολλο). Λοιπές πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106145103, 2106145124 και 2106145127 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Τα έντυπα της προκήρυξης και των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.likovrisipefki.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 4/2/2021 ως και τις 8/2/2021 και ώρα 15:00.