6 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής ΣάμουΟ Δήμος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 22/02/2021 έως και Τρίτη 23/02/2021