Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

5 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου ΡέντηΑνακοίνωση για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πέντε (05) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια και συγκεκριµένα για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού, διάρκειας έως δώδεκα µηνών και όχι πέραν της 30/11/2021.

  • 1 ΠΕ Καθηγητής Τροµπέτας & Ανωτέρων Θεωρητικών
  • 1 ΤΕ Καθηγητής Πιάνου και Μουσικής ∆ωµατίου και Συνοδείας
  • 1 ΤΕ Καθηγητής Κόρνου
  • 1 ΠΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου
  • 1 ΠΕ Καθηγητής Κλαρινέτου και Ενορχήστρωσης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε φυσική παρουσία, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, στην κ. ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, τηλ. 2132075304.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες