Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στο Δήμο ΚαστοριάςΟ Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει την άµεση πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για την αντιµετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αυξηµένων αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19

4 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών, έως και τις 10-02-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας), ως ακολούθως:


1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο vasiliou@kastoria.gov.gr ή
2. Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου µας (Σκαπέρδειο ∆ηµοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον υπάρχει αντικειµενική αδυναµία ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Για Πληροφορίες: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών τηλ. 24673-51103 & 24673-51100 


Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ