Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΑΟΔΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής ειδικότητα

4 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο προορισμένο μέρος του Καταστήματος του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ και στον αντίστοιχο χώρο του Καταστήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα γραφεία του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου [Δ/νση: Ρούσσου Καπετανάκη 7 (3ος όροφος Παλαιού Δημαρχείου), 72100 Άγιος Νικόλαος] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.