31 προσλήψεις στο Δήμο Μαρκόπουλου-ΜεσογαίαςΟ Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID -19

  • 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 5 ΔΕ Διοικητικού
  • 19 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 4 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail:prosopiko@dimosmarkopoulou.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 19-02-2021 και λήγει στις 22-02-2021 και ώρα 23.59.