Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις στο Δήμο ΜαραθώναΟ Δήμος Μαραθώνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος που εδρεύει στον Μαραθώνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής

5 ΥΕ Εργατών καθαριότητας Συνοδών απορριμματοφόρου
1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτηγό όχημα με σύστημα ανύψωσης - απόθεσης καρότσας)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
2 ΔΕ Υδρομετρητών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αρετής Παπαϊωάννου (τηλ. επικοινωνίας: 22943 20525).