Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στο Δήμο Κ. ΝευροκοπίουΟ ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι

1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων
1 ∆Ε Υδραυλικών
2 ΥΕ Εργατών –τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρου)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι, υπόψη κ. Καρπιτσάρη Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας 2523350145).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρεςΑκολουθήστε όλες τις τελευταίες δημοσιεύσεις από το aggeliologio.gr στο Google News