Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

40 προσλήψεις στο Δήμο ΠαιανίαςΟ Δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν. 3584/2007 και του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214) άρθρο 74 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και στο τομέα Καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ /Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΑΦΗΣ/ΕΚΤΑΦΗΣ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.christodoulou@0155.syzefxis.gov.gr από Παρασκευή 22-01-2021 έως και Τρίτη 26-01-2021 πληροφορίες στο τηλ. 213 2030 -729-757 κ. Πολυδούλη Μαρία – κ.Στ.Πρέβεζα

Προκήρυξη