Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

25 προσλήψεις στο Δήμο ΚαρδίτσαςΟ Δήμος Καρδίτσας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Δευτέρα 01.02.2021 και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος).


1. Αριθμός θέσεων
Είκοσι πέντε (25) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
γ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί
από το Δήμο Καρδίτσας).
 ε) Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα.
ζ) Εργαζόμενοι που έχουν τέκνα που σπουδάζουν να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών.
 3 . Δημοσίευση Πρόσκλησης


4. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες από 07.00 - 15.00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350888, 2441350723,
2441350726, 2441350722 και 2441350728.