Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

11 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγοράς - ΜουρεσίουΟ Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα

  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 10 YE Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική δ/νση dzag.mour@gmail.com και κατ' εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Άγ. Γεώργιος, Τ.Κ. 37001, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες

Προκήρυξη