Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΝέστουΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, πλήρης απασχόλησης, διάρκειας έως την 05η Ιουλίου 2021, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

  • 3 Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού
  • 8 Υ.Ε. 16 Εργατών/τριών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ (Έναντι Προφ. Ηλία – Χρυσούπολη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 14η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 18η Ιανουαρίου 2021.