Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

40 προσλήψεις στο Δήμο ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά σαράντα (40) ατόμων όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 


  • 5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
  • 15 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας/Αποκομιδής Απορριμμάτων
  • 18 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 
  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών και μέχρι πλήρωσης των θέσεων .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών στο Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@acharnes.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Πληροφορίες στα τηλ.: 213-2072310-311 & 313.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου στη
διεύθυνση www.acharnes.gr 

Προκήρυξη