Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

18 προσλήψεις στο Δήμο ΚρωπίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί Ν. Αττικής

6 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Γ΄ (C) κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
18 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (ΑΠΟ 30/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/01/2021) και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (dimitralioulia@yahoo.com), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί Ν. Αττικής,
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κου Καρόλου Μακαριάν ή της προϊσταµένης του Τµήµατος κας Σταµατίνας Αργύρη (τηλ.
επικοινωνίας: 2106026272). 


Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη