Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις στο Δ. Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας ΧαλκηδόναςΑνακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' κατηγορίας) με ΠΕΙ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ', Δ' και Ε' κατηγορίας) με ΠΕΙ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως , είτε ηλεκτρονικά στο email: tm_prosopikou@dimosfx.gr
ΗΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος από  22.12.2020 έως και 28.12.2020

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη