Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

17 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑλίμουΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2020-2021, στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ, που εδρεύει στον Άλιμο Ν. Αττικής

2 ΤΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019] να γίνει στο κατάστημα της Yπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.dpsalimou.gr), στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αλίμου, καθώς και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.alimos.gov.gr) στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 2131319188.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitiseis@dpsalimou.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, Θουκυδίδου 73, Τ.Κ. 17455 Άλιμος, υπόψη κας Γ. Δήμητσα (τηλ. επικοινωνίας: 210 9836 648 εσωτ. 230).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση