Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις στο Δήμο ΠαιονίαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας επτά (7) και τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ως εξής:

1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΔΕ Νοσηλευτών
2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου
1 ΔΕ Οδηγών Γ΄κατηγορίας
2 ΔΕ Διοικητικού
4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας- Συνοδών Απορριμματοφόρου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Πέμπτη 03-12-2020 επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της (02-12-2020) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παιονίας και στον ιστότοπο του Δήμου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Δευτέρα 07-12- 2020 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο (email: tap_pierratou@paionia.gov.gr) ή κατ΄εξαίρεση αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Παιονίας αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 2343350128-2343350171- 2343350113 για να κλείσουν ραντεβού και έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής.