Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις στο Δήμο ΠειραιάΟ Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της καθαριότητας των σχολικών µονάδων της χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου µας, ως εξής: 

10 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 16-12-2020 έως και 18-12-2020

Προκήρυξη