Ads Area

Παρατείνονται για ένα χρόνο οι συμβάσεις στο επικουρικό προσωπικό
Παρατείνεται έως την 31/12/2024 η ισχύς των συμβάσεων επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας με διάταξη που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο και θα συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια. Οι διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, επιδιώκουν την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων παραλλαγών της ώστε να ανασχεθούν η περαιτέρω διασπορά του και η αύξηση των κρουσμάτων και, ταυτόχρονα, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Αναφέρεται επίσης ότι οι παρατάσεις δίνονται προκειμένου δε να υπάρξει ένα ομαλό μεταβατικό διάστημα έως την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από ηλεκτρονικούς καταλόγους. Ανάμεσα στις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας είναι η παράταση της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα με διάθεση προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ή αποσπασμένου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των δομών ΕΚΑΒ, Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων νησιωτικών δήμων -περιλαμβανομένων των δήμων της Κρήτης- και των ορεινών δήμων.

Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο προβλέπεται παράταση:

  • Της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία, του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19, για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία, της δυνατότητας υπέρβασης του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας [σαράντα οκτώ (48) ωρών] για τους ιατρούς των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). (άρθρο 66)
  • Των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού. (άρθρο 67)
  • Της παραμονής στην υπηρεσία για το οριζόμενο χρονικό διάστημα σε ιατρούς κλάδου του Ε.Σ.Υ. των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 68)
  • Της παραμονής των ειδικευόμενων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε συγκεκριμένες ειδικότητες. (άρθρο 69)
  • Των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). (άρθρο 70)
  • Των συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30.6.2024. (άρθρο 71)
  • Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η αυτοδίκαιη μεταφορά της κυριότητας και κάθε άλλου εμπράγματου δικαιώματος της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δυνάμει του ν. 4052/2012 στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. (άρθρο 72)

Ακολουθήστε τις ειδήσεις από το aggeliologio.gr στο Google News