Ads Area

250 προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά
Ανακοίνωση για την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά. 


Οι θέσεις αφορούν οδηγούς Γ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), οδηγούς Δ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), οδηγούς Ε’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), χειριστές μηχανημάτων έργων (μηχανοκίνητων σαρώθρων), χειριστές μηχανημάτων έργων, μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων, τεχνίτες ελαστικών και εργάτες καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Πετράτου Αγγελικής (213 2022267).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ