Ads Area

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τα ποσοστά εφαρμογής σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ – Εντείνονται οι έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου εργασίαςΜε αφορμή την συμπλήρωση μιας εβδομάδας από την έναρξη εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης της από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στους εν λόγω κλάδους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι:

  • Το ποσοστό των εργαζομένων στους δύο κλάδους που χρησιμοποίησαν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από την Παρασκευή 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα διαμορφώνεται στο 79,9%. Επί συνόλου 120.344 εργαζομένων (117.017 αν αφαιρεθούν 3.327 στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, την κάρτα χρησιμοποίησαν το προηγούμενο 7ήμερο οι 93.440.
  • Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ το ποσοστό διαμορφώνεται σε 80,4%, ενώ στις επιμέρους αλυσίδες κλιμακώνεται μέχρι και το 98%. Στη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων το ποσοστό υπερβαίνει το 80%. Ωστόσο υπάρχουν και τρεις επιχειρήσεις με μονοψήφια ή και μηδενικό ποσοστό εφαρμογής. Το Υπουργείο καλεί αυτές τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν αμέσως.
  • Στις τράπεζες ο μέσος όρος είναι 78,3% τα ποσοστά φθάνουν μέχρι 100%. Ομοίως η πλειονότητα έχει συμμορφωθεί, υπάρχουν όμως και λίγες περιπτώσεις μικρών τραπεζών με μηδενικά ποσοστά. Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες το ποσοστό εφαρμογής κυμαίνεται από 74 – 85%.

Τα ποσοστά είναι ικανοποιητικά, αν ληφθεί υπόψη ότι στην Ψηφιακή Κάρτα εντάσσονται επί του παρόντος μόνο οι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία, ενώ στις τράπεζες σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να εφαρμόζει τηλεργασία (τον Ιούνιο το ποσοστό των εργαζομένων σε τηλεργασία στις τράπεζες ήταν πάνω από 10 %). Επίσης αρκετοί είναι και οι εργαζόμενοι που λείπουν τον Ιούλιο σε θερινές άδειες.

Ωστόσο θεωρείται αυτονόητο ότι το ποσοστό χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι εξοικειώνονται με το νέο σύστημα, ενώ εξαντλείται παράλληλα η περίοδος κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για την μη ενεργοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση τα υψηλά ποσοστά εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από σειρά επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, αποδεικνύουν ότι η οργανωτική προετοιμασία του μέτρου από την πλευρά της Πολιτείας υλοποιήθηκε κατά τρόπο άρτιο. Συνεπώς οι επιχειρήσεις των δύο κλάδων της πρώτης φάσης που δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας μπορούν και πρέπει να το κάνουν το συντομότερο.

Με αφορμή εξάλλου τις καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για κρούσματα καταστρατήγησης του ωραρίου με παράκαμψη της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, επισημαίνεται ότι η Κάρτα είναι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των φαινομένων. Η διευκόλυνση των ελέγχων και η διεκπεραίωσή τους με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους προχώρησε και θα επεκταθεί η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας η οποία:

  • Εξασφαλίζει την άμεση, σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του ΠΣ Εργάνη για την έναρξη και λήξη της εργασίας.
  • Επιτρέπει στους ελεγκτές να γνωρίζουν πριν επισκεφθούν έναν χώρο εργασίας, πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί.
  • Εξοπλίζει τους εργαζόμενους με ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για την διεκδίκηση οφειλομένων, δεδομένου ιδίως ότι οι σχετικές καταγραφές στο ΠΣ Εργάνη διατηρούνται επί δεκαετία.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα μέτρο υπέρ των εργαζομένων, ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ, που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Με την εφαρμογή της και την σταδιακή επέκταση στο σύνολο των επιχειρήσεων, η υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία εντοπίζονται πιο εύκολα ενώ οι εργαζόμενοι αποκτούν ένα ισχυρό όπλο για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Έχω τονίσει και επαναλαμβάνω ότι οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας τόσο στους κλάδους όπου ξεκίνησε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας όσο και στο σύνολο της αγοράς συνεχίζονται και θα ενταθούν ιδίως στους κλάδους όπου η παραβατικότητα είναι υψηλή. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης για τους εργαζόμενους και ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, να διασφαλίζεται ο σεβασμός του ωραρίου και των υπερωριών».

Στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ οι έλεγχοι θα δίνουν έμφαση στην ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με καταγραφή του πραγματικού ωραρίου εργασίας αλλά και στο ενδεχόμενο παρουσίασης απλών εργαζόμενων ως στελεχών προκειμένου να παρακαμφθούν οι περιορισμοί του ωραρίου εργασίας. Διευκρινίζεται ότι το δίμηνο της περιόδου προσαρμογής στο μέτρο αφορά αποκλειστικά στην ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ψηφιακής Κάρτας. Οποιαδήποτε άλλη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας διαπιστώνεται, όπως η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 74 παρ. 4): «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών».

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκαθαρίζει σε κάθε κατεύθυνση ότι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου που εντάσσονται στο καθεστώς της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, θα ελέγχονται για την ορθή εφαρμογή της και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις θα υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς φορείς που διαπιστώνουν φαινόμενα καταστρατήγησης του μέτρου, να προχωρούν σε καταγγελίες προς την Επιθεώρηση Εργασίας, επώνυμα ή ανώνυμα, οι οποίες θα ελέγχονται άμεσα.