Ads Area

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2021Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα δύο (62) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ«Δ») - Ν.Π.Δ.Δ., στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (EKΠA), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ») - Ν.Π.Ι.Δ, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ν.Π.Ι.Δ, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) - Ν.Π.Δ.Δ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Ο πίνακας διοριστέων/προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α)   Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β)   Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.