Ads Area

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4E/2020Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4E/2020 (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών)   με διετή σύμβαση, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομολόγων»  (κωδικός Θέσης: 10005).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη,  κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας  αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από τη 19η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 8:00 έως και την 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Τα οριστικά αποτελέσματα  θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.