Ads Area

ΟΑΕΔ - Επίδομα τρίμηνης παραμονής: Ποιοι το δικαιούνται και πως υποβάλλεται η αίτησηΥπάρχει μια ειδική κατηγορία πολιτών, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), οι οποίοι δε δικαιούνται μεν επίδομα ανεργίας, κατοχυρώνουν όμως δικαίωμα για ένα άλλο ειδικό βοήθημα, το βοήθημα τρίμηνης παραμονής.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα του Ο.Α.Ε.Δ. και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογενείας. Το ημερήσιο επίδομα υπολογίζεται επί τη βάση των μέσων μηνιαίων μικτών αποδοχών του ανέργου κατά το τελευταίο εξάμηνο απασχόλησης και είναι συνήθως 16,29 € ( βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα Ο.Α.Ε.Δ.) . Έτσι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Δικηγόρος – Εργατολόγος» του Γιάννη Καρούζου, το βοήθημα ανέρχεται στα 244,35 € χωρίς προσαυξήσεις για παιδιά.

Προϋποθέσεις λήψης του βοηθήματος

Οι προϋποθέσεις λήψης του βοηθήματος είναι οι εξής:
  • Εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • Συμπλήρωση 3 μηνών από την υποβολή αίτησης για το ειδικό βοήθημα,
  • Πραγματοποίηση τουλάχιστον 60 ημερών εργασίας στην ασφάλιση ανεργίας στο έτος που προηγείται του τριμήνου,
  • Μη υπαγωγή στις κατηγορίες του άρθρου 22 ν. 1836/1989 ( οικοδόμοι, λατόμοι, μουσικοί, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα) και
  • Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης- Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος και
β) αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:
Α) αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
Β) μέσω των e-services ΟΑΕΔ
Γ) μέσω ΚΕΠ

Η δε παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΟΑΕΔ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Τέλος, οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.