Ads Area

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Πάνω από 125.000 οι αιτήσεις – Πότε αναμένονται τα αποτελέσματαΠερισσότερες από 125.000 αιτήσεις κατατέθηκαν στον ΟΑΕΔ για τις 25.000 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας. 

Στις αρχές Απριλίου αναμένεται να δημοσιευθεί ο προσωρινός πίνακας των ωφελουμένων για το πρόγραμμα. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στον πίνακα αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης, η συνολική βαθμολογία των δυνητικά ωφελούμενων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα κάθε υποψηφίου, οι δηλωθείσες προτιμήσεις, η Υπηρεσία Τοποθέτησης ή/και ο Επιβλέπων Φορέας για όσους επιλέγονται με βάση τη συνολική βαθμολογία και την αιτούμενη θέση.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων, καθώς και των προσόντων που θα αξιολογηθούν κατά την τοποθέτησή τους στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (18/03/2022) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται ως κρίσιμος χρόνος συνδρομής αυτών η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης.

Ο Προσωρινός Πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

Στη συνέχεια επιτρέπεται η υποβολή, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιημένοι χρήστες στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, μίας μόνο ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή, τόσο η υποβολή ενστάσεων, όσο και η υποβολή δικαιολογητικών.

Οι ενιστάμενοι, ως χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την ένσταση τα τυχόν δικαιολογητικά (ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι δύνανται να τα υποβάλλουν, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Τα ΚΠΑ2 αναρτούν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά της ένστασης, με ηλεκτρονική σάρωση στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στην ηλεκτρονική ένσταση, που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, δεν εξετάζεται.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται από τον ωφελούμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.