Ads Area

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4E/2020Εκδόθηκαν  τα  οριστικά  αποτελέσματα  της Προκήρυξης 4E/2020 (ΦΕΚ.45/17.11.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικών (Με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού)» [κωδικός θέσης 10001].

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων)  και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.